side-area-logo
הלוואות לפתיחת עסק

הלוואות לפתיחת עסק

הלוואות לפתיחת עסק

כשמדובר בעסקים קטנים ובינוניים, ניתן לכתוב כי בכל שלב בחיי העסק, ייתכן שבעלי העסק יזדקקו להלוואה. ייתכן שהצורך בהלוואה יעלה שנים רבות לאחר פתיחת העסק,על אףשבמקרים רבים ההלוואה נדרשת לטובת השקעה בפיתוח העסק. במקרים אלו מדובר למשל בהלוואה לטובת רכישת ציוד חדש, הרחבה פיזית של בית העסק, הוספת קו ייצור, העסקת עובדים נוספים ועוד. אך לרוב יזמים זקוקים להלוואות לצורך פתיחת העסק.

ברוב גדול של המקרים, ישנו צורך לקחת הלוואה בשלב המוקדם ביותר של חיי העסק, עוד לפני שהפרויקט הראשון או הלקוח הראשון נכנסו לתמונה וכפי שכבר הסגירה אותנו הכותרת, הכוונה היא להלוואות הנלקחות לצורך פתיחת העסק. במאמר זה, באדיבות שדה, נפרט אודות מספר אפיקי הלוואה הרלוונטיים עבור יזמים בתחילת דרכם.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה היא כלי סיוע ממשלתי הפונה ליזמים המעוניינים להקים עסק חדש בישראל וכן עבור עסקים קיימים הזקוקים לסיוע כספי. הקרן מתאימה בעיקר עבור יזמים צעירים שאין להם נכסים שניתן לשעבד. עבור יזמים אלה, כאשר הם עומדים בקריטריונים, מאפשרת המדינה לקבל אשראי ומעניקה בטוחה בגובה שבעים אחוז מהאשראי לבנק.

היתרונות של קרן זו באים לידי ביטוי בכך שאישור הבקשות מתקבל תוך חודש לכל היותר (במקרים בהם הבקשה מאושרת כמובן), בכך שניתן לפרוס את התשלומים על פני חמש שנים ובכך שאין צורך במתווכים לצורך הגשת הבקשה עבור הלוואות לפתיחת עסק וקבלת ההלוואות. הלוואות בערבות מדינה מוזילה את האשראי ומאפשרת לבנק לאשר את ההלוואה.

קרנות מימון פילנתרופיות

קרנות מימון פילנתרופיות מהוות את אחת מאפשרויות המימון האטרקטיביות ביותר עבור יזמים בתחילת דרכם. קרנות אלו פועלות ללא מטרות רווח כך שתנאי החזר ההלוואה שהן מציעות ליזמים משתלמים במיוחד. רוב הקרנות הפעילות כיום בישראל הוקמו ומתופעלות על ידי גורמים פרטיים, כשלרוב מדובר בגורמים שונים שלא ממוקמים בארץ אך מחזיקים בזיקה עזה לישראל, כמו לדוגמה קהילות יהודיות או משפחות יהודיות בעלות ממון המתגוררות בארצות הברית.

קרנות פילנתרופיות הפועלות בישראל הן למשל קרן נתן, שהוקמה בשנת 2009 על ידי מיליארדר דרום אפריקאי שתרם רבות לפיתוח דרום אפריקה, קרן דטרויט הפועלת בשיתוף פעולה בין הפדרציה של יהודי העיר דטרויט לבין הסוכנות היהודית וקרן קורת המפורסמת, שסיפקה בשני העשורים האחרוניםהלוואות לפתיחת עסק,לתפעול עסק או הרחבת עסק קיים בהיקף של כמיליארד דולרים ליזמים ישראלים.

הלוואה בנקאית

יזם המעוניין להקים עסק בישראל וזקוק להלוואה, יכול לפנות עצמאית לכל אחד מהבנקים ולהגיש בקשה לקבלת הלוואה. עם זאת, חשוב מאוד לציין כי הבנקים הישראליים רואים באותן הלוואות לפתיחת עסק סיכון גבוה במיוחד ולא ממהרים להעמיד הלוואות ליזמים מחשש שמא ההשקעה לא תחזיר את עצמה. אי לכך, ברוב המקרים בקשות מעין אלו נדחות על הסף כשבמקרים בהם ההלוואות מתקבלות בסופו של דבר, הן ניתנות בריבית גבוהה ועם דרישה לביטחונות גבוהים.

לעבוד מול גורם מקצועי ולחסוך זמן יקר

כבר מהפירוט הקצר שהבאנו לעיל ניתן להבין כי התחום של הלוואות לפתיחת עסק הוא תחום מורכב ורב רבדים. כתוצאה מכך, יזמים רבים הולכים לאיבוד בנבכי עולם ההלוואות ומאבדים זמן יקר ואפשרויות מימון. לאור זאת, בכל מקרה שבו יזם בתחילת דרכו זקוק להלוואה לצורך פתיחת עסק, מוטב שיפנה לגוף מקצועישיוכל למקסם את סיכויי ההצלחה שלו בקבלת ההלוואה ולקצר במידה ניכרת את משך הזמן שיצטרך להשקיע באיתור האפיק המתאים ביותר עבורו באופן אישי.

admin