side-area-logo

ליווי עסקי

home-icon-3-white
home-icon-3-white

ליווי עסקי

הרבה בעלי עסקים מרגישים שהם עובדים קשה, אבל לא מרוויחים מספיק. רובם מרגישים שאם יגיעו אליהם עוד לקוחות, הרווחיות שלהם תעלה. הם חושבים שאם רק ישקיעו יותר בשיווק, המצב שלהם יהיה אחר והם יוכלו למשוך משכורות גדולות יותר וליהנות יותר ממה שהם עושים. בנוסף, בגלל המבנה ה”רזה” של עסקים קטנים ובינוניים, לעיתים קרובות, הבעלים/מנכ”ל הוא גם איש המקצוע, גם איש השיווק, גם איש הכספים וגם איש התפעול בשטח. עובדה זו לא מאפשרת התמקצעות בכל אחד מהתחומים וכך יוצא שישנם תחומים בעסק שמוזנחים היות וכולנו אנושיים וכשהשוטף שוטף אותך, לא תמיד קל לעצור ולחשוב על איפה אנחנו רוצים להיות בעוד שנה, שנתיים חמש או עשר שנים מהיום.

לצערנו, הרבה עסקים עושים השקעות לא נכונות, שאם רק היו יודעים את התוצאות הצפויות להם מהמהלך, היו בוחרים שלא להיכנס אליו מלכתחילה. קל וחומר כאשר מדובר בהשקעות שדורשות מינוף מהבנקים. ישנם עסקים שבוחרים לגייס אשראי כדי “לאוורר” את התזרים, אולם למעשה חופרים לעצמם בור עמוק יותר היות ותמהיל האשראי לא נבנה בהתאם לפעילות של החברה, אלא לצורך כללי מידי. כך יוצא שכל כסף שמגוייס מהבנקים, נבלע בתזרים השוטף ומספר חודשים לאחר הגיוס, עומדים בפני שוקת שבורה ולמעשה חזרו לנקודת ההתחלה רק עם אשראי גבוה יותר.

יחד עם זאת, קיימים גם הרבה בעלי העסקים שמצליחים להרים לרגע את הראש מעל השוטף, אשר מביאים מישהו מבחוץ שיאבחן את הקשיים של העסק ולמעשה מגייסים לצידם מישהו שמלווה אותם יד ביד להצלחה. לליווי מקצועי חיצוני יש יתרונות רבים שהחשוב בהם הוא ניסיון רוחבי בענפים השונים. מנכ”ל/בעלים של חברה, מוכשר ככל שיהיה, לרוב מנהל שנים רבות את העסק שלו ולא מכיר מבפנים עסקים אחרים. לכן, הוא נאלץ “להתגלח” על הזקן של עצמו במקום ללמוד מטעויות של אחרים.

אנחנו, בשדה ייעוץ עסקי, ראינו לאורך השנים עשרות (אם לא מאות..) דוחות כספיים של מגוון חברות, דיברנו עם אינסוף בעלי תפקידים בחברות מכל הענפים ומשכך, למדנו את נקודות החולשה של כל ענף וענף. כמו כן, למדנו גם את שיעורי הרווחיות המקובלים בכל ענף, ואת האפשרויות להתייעלות ולגידול ברווחיות, תוך כדי שליטה ובקרה עליהם כך שההתייעלות בזמן הקצר, לא תפגע בגידול לטווח הארוך.

השאיפה שלנו היא לתת לחברה ליווי לזמן שלא יעלה על שנה, ליווי שיאפשר לחברה לעלות על מסלול ההמראה, כך שבתום השנה אנו עוזבים כאשר אנו סמוכים ובטוחים שלחברה יש את הכלים להתפתח גם מעבר לנקודה שבה עזבנו אותה. מיותר לציין שבמקרים מסוימים, בענפים מסוימים, בתיאום על בעל העסק, אנו עוזבים הרבה קודם, היות ואנו רואים שהתיקון שנדרש היה קטן (אך משמעותי) ובעל העסק יכול לחזור להחזיק במושכות בכוחות עצמו. במקרים כאלו, אנו ממשיכים לעמוד לימין החברה, הן בעזרה בקישורים לעסקים סינרגטיים לשלהם והן בהתייעצויות על בסיס רבעוני, חצי שנתי או שנתי.

לסיכום, ליווי עסקי חיצוני תורם רבות לבעלי העסקים ונותן לאדם שבראש הפירמידה הזדמנות להתייעץ עם אנשים שמכירים את התחום שלו ואינם נמצאים בתחרות איתו.