side-area-logo

גיוס אשראי לעסקים

home-icon-4-1-white
home-icon-4-1-white

גיוס אשראי לעסקים

כמעט כל עסק זקוק לאשראי עסקי בשלב כלשהו. אשראי לעסקים מתבקש בין אם כהשקעה בפיתוח העסק ובין אם כדי להתמודד עם בעיות תזרים. אולם עסקים הפונים לבנקים בעצמם לא תמיד מוצאים אוזן קשבת במקרה הטוב ונתקלים בחומה בצורה במקרה הגרוע.

כאן אני נכנס לתמונה.

בנקים הם גופים שמרניים מטבעם. הם יודעים לעבד מידע כלכלי ועסקי בצורה מאוד מסוימת ומתקשים להתמודד עם גורמים שאינם מכירים את המערכת הבנקאית מבפנים, את השפה ואת הנורמות המקובלות בה. זו הסיבה לאישורן החלקי או לדחיית רוב בקשות האשראי, אותן ניתן להגיש באופן הנכון ולקבל פתרון שעונה על צרכי הלקוחות.

אני מצליח לגייס אשראי לעסקים מכמה סיבות מרכזיות. הניסיון הרב שצברתי בתוך המערכת הבנקאית, כולל בחטיבה העסקית בבנק הפועלים, ובעבודה מול הבנקים כיועץ, הקנה לי את הידע הנדרש לכתיבת בקשות אשראי שמתקבלות. הן מוגשות באופן שמותאם ספציפית לחברה ולענף בו היא פועלת, מבליטות את הנקודות החזקות ומדגישות את כושר הפירעון.

זאת ועוד, אני ממקסם את סיכויי ההצלחה על ידי כך שאני מקפיד להתאים את הבקשות ואת אופן הצגתן לצורת הפעילות של כל בנק. ההכרות האישית המעמיקה שלי עם גורמי המפתח בבנקים מאפשרת לי לדעת היכן הסיכויים הגבוהים ביותר לקבל אשראי, בכפוף לשורה של נתונים עסקיים חשובים, כמו מבנה העסק, מאזן, תחום פעילות, יכולת החזר וביטחונות.

בעצם, בקשות אשראי לעסקים שאני מגיש מטעם לקוחותיי מקבלות יחס אחר בבנקים, כי אני כותב אותן בדיוק באופן בו הייתי עושה זאת כשעבדתי בבנק. ומלבד סיכויי הצלחה הגבוהים בהרבה, ההלוואות ניתנות בתנאים הנוחים ביותר שהבנק יכול להציע, בשיעורי הריבית והמימון.

בסופו של דבר, האשראי העסקי שאני משיג קריטי לפעילות העסקית של לקוחותיי, ומאפשר להם להניח יסודות כלכליים איתנים, ולהתמקד בדבר אותו הם יודעים לעשות הכי טוב: ניווט העסק לצמיחה.