side-area-logo

אשראי לנכסים מניבים

home-icon-2-1-white
home-icon-2-1-white

אשראי לנכסים מניבים

מטרתם של נכסים מסחריים היא לשמש מקור הכנסה קבוע או מנוף להלוואה. כדי להגשים מטרה זו, אני משיג ללקוחותיי תנאי גיוס אשראי מעולים בעת הרכישה או ממקסם עבורם את משיכת ההון העצמי מהנכס בעזרת מחזור והגדלת ההלוואה הקיימת. והכל – בתנאים שחוסכים עד מאות אלפי שקלים.

כל מי שפנה עצמאית לבנק יודע שבנקים נוטים לשמרנות ולעיבוד מידע עסקי וכלכלי בצורה מאוד ספציפית ושהם אינם מיטיבים להתמודד עם גורמים שאינם מדברים את השפה הבנקאית או מכירים את המערכת מבפנים. מסיבה זו נדחות לא מעט מבקשות האשראי, או לחילופין מתקבלות בצורה חלקית ועם תנאים לא טובים.

כאן אני נכנס לתמונה.

אני משיג ללקוחותיי בעקביות ריביות נמוכות יותר ושיעורי מימון גבוהים יותר, לעיתים אף עד 85 אחוז מימון. התנאים המשופרים האלה נובעים מההיכרות המעמיקה שלי עם המערכת הבנקאית ועם מקבלי ההחלטות, לאור השנים שעבדתי בתוכה ומולה כיועץ חיצוני.

 ההכרות הזו היא שמאפשרת לי לדעת היכן ניתן לקבל את התנאים הטובים ביותר, בכפוף לשורה של נתונים עסקיים חשובים, כמו תשואה, הון ראשוני, יכולת החזר וביטחונות. בעצם, בהכנת בקשות האשראי אני לוקח בחשבון את חששות ונטיות הבנקים השונים ומדגיש את היתרונות והסיכויים שמאזנים את הסיכונים, בהם לרוב נוטים הבנקאים להתמקד. כמו כן, אני מומחה בניהול משא ומתן ומשיג בעקביות ריביות נמוכות והלוואות לתקופות ארוכות יותר.

יש לי גם את היכולת למצוא מימון בתנאים פחות אופטימאליים או לא סטנדרטיים, בעזרת שורה של פתרונות מוכחים ויצירתיים, מחשבה מחוץ לקופסה, וקשרים טובים בגופי מימון חוץ בנקאיים.

בסופו של דבר, בקשות האשראי שאני מגיש עבור לקוחותיי מקבלות יחס אחר בבנקים, כי אני מגיש אותן בדיוק באופן בו הייתי מגיש אותן לממונים עליי בבנק. התוצאה היא הלוואות בתנאים הנוחים ביותר שהבנק יכול להציע, הן בשיעורי הריבית והן בשיעורי המימון.