side-area-logo
החשיבות של ריביות טובות בגיוס אשראי לעסקים

החשיבות של ריביות טובות בגיוס אשראי לעסקים

אין ספק כי אשראי זמין מהווה אוויר לנשימה ונחוץ ליציבותו הפיננסית של עסק מכל סוג. אשראי זה ניתן להשיג בעיקר דרך הלוואות מהבנק שהינו הספק הפיננסי העיקרי לעסקים. בנוסף לאמור לעיל, אסור לשכוח כי קיימת חשיבות מרובה ל

גיוס אשראי לעסקים עם ריביות טובות על מנת להפחית את נטל תשלומי ההחזר לטווח הקצר והארוך כאחד. לכן, לפני שבוחרים במסלול גיוס אשראי חשוב לערוך השוואות ריביות בין מספר בנקים, לנהל מולם מו”מ ולבחור בהצעה המשתלמת ביותר שמעניקה את הריביות טובות בשוק. שירותיו של יועץ פיננסי מקצועי מקנים את הסיכוי המרבי להצלחת המהלך.

 הקושי שבגיוס אשראי לעסקים

 בעלי עסקים רבים הנדרשים לגייס אשראי חשים כי הם מצויים בעמדת נחיתות מול הבנק, מאחר שאת שירותיו שעליהם לבקש. לעיתים קרובות, לאחר שמאושרת הלוואה הם נוטלים אותה כמה שיותר מהר מבלי שיבדקו את תנאיה. חשוב לזכור ולהבין כי רווחיו של הבנק מבוססים באופן משמעותי על מתן הלוואות, והרווחים מושגים מריביות שמוטלות על הקרן. למעשה, מדובר בעסקה לכל דבר ששני הצדדים מעוניינים בה, וכמו בכל עסקה אחרת ניהול משא ומתן לקבלת ריביות עדיפות מהווה מרכיב חשוב בהתנהלות.

 האם אתם יודעים לזהות עסקה טובה

 לאחר שהובנה חשיבותן של ריביות טובות לצורך גיוס אשראי לעסקים, השאלה הבאה היא האם למבקש ההלוואה יש את הידע והכלים לזהות ריבית ועסקה טובה. עולם הריביות מורכב ממגוון אפשרויות ומסלולים, כמו ריבית צמודה למדד או ריבית פריים, כאשר לכל ריבית יש משמעות משלה התלויה גם במצבו הנוכחי והעתידי של המשק. למרבה הצער, אנשים רבים מגייסים אשראי עם ידע מוטעה או חלקי לגבי ריביות טובות, מהלך שרק בדיעבד מתגלה כשגוי. האמצעי הטוב ביותר להימנע מראש מטעויות אלו, ולבחור במסלול גיוס האשראי הכדאי ביותר מבחינת הריביות והתנאים האחרים, הוא ליווי של יועץ פיננסי מקצועי. היועץ מבין לעומקו את נושא הריביות, מכיר היטב את המערכת הבנקאית, ומודע למצב השוק והשפעותיו על בחירת הדרך לגיוס אשראי.

להשיג ריבית טובה יותר עבור גיוס אשראי

 מעצם עיסוקו, יועץ פיננסי מודע לתחרות הרבה שקיימת בענף הבנקאות, הדורשת מהבנקים מידה רבה של גמישות ומושפעת רבות מנתוני מבקש ההלוואה. היועץ יסייע לעסק שאותו הוא מייצג להציג את נתוניו באופן החיובי ביותר, כך שיצטייר לבנק ככדאי להשקעה ובעל רמת סיכון נמוכה. חשוב לציין כי לא מדובר חלילה בסילוף עובדות, אלא בהצגה נכונה בדגש על יתרונות העסק, בגיבוי נתונים מפעילותו עד היום והפעילות המתוכננת בעתיד.

בואו לבקר אותי ב – google+

admin

Leave a reply